Legalitet Objektivitet Respekt Fri åsikts- bildning Effektivitet och service Demokrati

Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession. Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet för att våra beteenden och förhållningssätt ska stämma överens med principerna i den statliga värdegrunden.

Se filmen om den statliga värdegrunden

Rad 1 bilder värdegrund

Objektivitet

Behållare 3 Respekt

Diskutera den statliga värdegrunden