Rollen som statsanställd

Rollen som statsanställd

För alla statsanställda finns en gemensam grund för vår yrkesroll och hur vi ska arbeta – den statliga värdegrunden. Värdegrunden består av sex principer som lägger en plattform för alla statsanställda och gör det tydligt vad det innebär att jobba i staten, oavsett om du arbetar i försvaret, på ett universitet eller i en domstol.

Handboken Den statliga värdegrunden är en sammanfattning av grundläggande värderingar i det svenska samhället som uttrycks i våra grundlagar och lagar.

Handboken är viktig

Hjälp för många

Den beskriver de värde­ringar och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda – den statliga värdegrunden. Här hittar du också frågor och svar om vad det innebär att vara statsanställd och tips på dilemmaövningar som kan utveckla din förmåga att hantera svåra situationer. Målet är att bidra till en god förvaltningskultur och ge dig en trygghet i rollen som statsanställd.


Viktigt med öppen kultur och att ständigt arbeta med frågorna.-Maria Larsson, Landshövding i Örebro län

Bra att ha på övningar med nyanställda

fast och för de som jobbat länge