Samtal om HBTQ på fikarasten

Samtal om HBTQ på fikarasten

Instruktion

Börja med att titta på filmen (välj textad film genom att klicka på textsymbolen i den nedre delen av filmrutan) och diskutera sedan frågorna nedan.

Denna temadiskussion passar särskilt bra för samtal mellan chefer, till exempel i en ledningsgrupp. Men den kan också användas av andra medarbetare, till exempel på APT. En av diskussionsfrågorna är direkt riktad till chefer.

Diskussionsfrågor

  • Vad är det som händer i filmen och vad beror det på?
  • På vilket sätt uttalar sig chefen negativt om hbtq-personer?
  • Hur tror du att olika maktförhållanden påverkar situationen?

  • Vad skulle du ha gjort om du hade varit där?

Kommentar

Som det hörs på namnet förbjuder diskrimineringslagen diskriminering. Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks och att det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner om att diskriminera är former av diskriminering.

Som medarbetare i staten måste vi leva upp till de krav som ställs på oss utifrån den statliga värdegrunden. Det innebär bland annat att använda ett korrekt och respektfullt språk. I filmen säger chefen ”han eller hon eller vad man nu säger” och ”den här som ville byta kön”, vilket inte är korrekt. Istället för ”könsbyte” ska vi använda de korrekta benämningarna ”könskorrigerande eller könsbekräftande behandling”. Chefen i filmen säger också ”Tycker du att det är en bra anledning till att få sjukpenning?”. Hennes uttalanden skulle kunna bero på en negativ inställning till transpersoner. I en situation som den i filmen finns en risk att det kan vara fråga om trakasserier på arbetsplatsen. Det är särskilt allvarligt när en chef uttrycker något sådant.


Filmen är framtagen av Försäkringskassan.