Situationsfilmer

Situationsfilmer

Här finns flera filmer på olika svåra situationer som kan uppstå i arbetetsvardagen. De kan användas som underlag för att diskutera den statliga värdegrunden. Filmerna är framtagna av Försäkringskassan.

Skvaller och sociala medier

Filmen visar två kollegor som på fikarasten pratar om en tredje kollegas uttalanden i sociala medier. Uttalandena kan tolkas som rasistiska.

Diskussionsfrågor och mer information

Välkomna och ovälkomna komplimanger

Filmen visar olika kommentarer och komplimanger som kollegor säger till varandra. Vissa kommentarer kan upplevas som sexuella trakasserier eller är på andra sätt olämpliga. Men vad är egentligen okej?

Diskussionsfrågor och mer information

Samtal om familjeliv på fikarasten

Den här filmen väcker frågor om bemötande, normer och föreställningar. Den visar hur några kollegor på sin fikarast utgår ifrån heteronormen när de pratar om barn och familj.

Diskussionsfrågor och mer information

Språkkompetens vid rekrytering

Filmen väcker frågor om diskriminering i samband med rekrytering. Den visar två chefer som diskuterar vilken kandidat som är bäst lämpad för en tjänst.

Diskussionsfrågor och mer information

Samtal om förlängt vikariat

Den här filmen väcker frågor om bemötande och sexuella trakasserier. Den visar hur en ung person går till sin chef för att fråga om möjlighet till förlängning på sitt vikariat. Chefen sätter sig nära och kommer med opassande komplimanger.

Diskussionsfrågor och mer information

Flera situationsfilmer…

Försäkringskassan har tagit fram flera situationsfilmer som visar realistiska möten mellan myndigheter och personer i olika situationer. Filmerna kan användas som underlag för att diskutera de sex principer som vägleder oss som jobbar i staten och finns på webbplatsen likarattigheter.se.