Välkomna och ovälkomna komplimanger

Välkomna och ovälkomna komplimanger

Instruktion

Börja med att titta på filmen (välj textad film genom att klicka på textsymbolen i den nedre delen av filmrutan) och diskutera sedan frågorna nedan.

Den här temadiskussionen passar särskilt bra för samtal mellan chefer, till exempel i en ledningsgrupp. Men den kan också användas av andra medarbetare, till exempel på ett APT.

Diskussionsfrågor

  • Var går gränsen för vad vi kan säga till varandra på jobbet?
  • En kommentar kan vara okej från en person, men uppfattas som en kränkning om den kommer från någon annan. Hur hänger det ihop med till exempel kön, ålder eller position på arbetsplatsen?
  • Vad behöver vi som är chefer särskilt tänka på när det gäller komplimanger och kommentarer?

Kommentar

Kommentarerna i filmen väcker tankar om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Sexuella trakasserier är en form av diskriminering och kan handla om till exempel oönskad fysisk kontakt, sexuella anspelningar och skämt men även ovälkomna komplimanger. Sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt och det är alltid den som blir utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat.

Vissa av kommentarerna i filmen kan också röra kränkande särbehandling. Det är ett vidare begrepp än diskriminering och används i arbetsmiljöarbete (AFS 2015:4). Ett oförskämt bemötande, att bli förlöjligad eller utsatt för nedvärderande generaliseringar kan alltså vara fråga om kränkande särbehandling utan att vara diskriminerande.


Filmen är framtagen av Försäkringskassan.