Skvaller och sociala medier

Skvaller och sociala medier

Instruktion

Börja med att titta på filmen (välj textad film genom att klicka på textsymbolen i den nedre delen av filmrutan) och diskutera sedan frågorna nedan.

Denna temadiskussion passar särskilt bra för diskussioner mellan chefer, till exempel i en ledningsgrupp. Men den kan också användas av andra medarbetare, till exempel på APT.

Diskussionsfrågor

  • Vad händer i filmen?
  • Varför tror du att Adam utgår från att Hassan tar illa vid sig av Pernillas uttalanden om tiggare?
  • Vilka hänsyn ska man ta i sitt liv på internet i förhållande till sitt arbete? Bör man som chef tänka på något särskilt?

Kommentar

Inläggen på Facebook som Adam i filmen pratar om kan uppfattas som rasistiska. Men hur är det då att uttala sig kränkande eller rasistiskt i sociala medier? Människors rätt till åsikts-och yttrandefrihet är grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Alla har rätt att fritt uttrycka sig i tal, skrift, bild eller på annat sätt, så länge det inte är till exempel förtal eller hets mot folkgrupp. Det här gäller även för oss som är statsanställda. Däremot är det en annan fråga om det är lämpligt. Som medarbetare i staten ska du verka för att demokratins idéer blir vägledande och respektera alla människors lika värde. När du uttrycker dig i sociala medier är det bra att vara medveten om att det kan påverka hur andra uppfattar oss och vår myndighet.

Adam i filmen utgår ifrån att Hassan borde ta illa vid sig av Pernillas uttalanden om tiggare. Adam tycker också att Hassan borde göra någonting åt problemet. Här skulle vi kunna tänka att Adam tillskriver Hassan känslor och åsikter utifrån sina egna förutfattade meningar. Det här kan beskrivas som vardagsrasism – att ständigt bli utsatt för fördomar, trots att man inte har rasistiska åsikter.


Filmen är framtagen av Försäkringskassan.