Relationer och konsulter – Var går gränsen?

Relationer och konsulter – Var går gränsen?

Del 1

Ellen har projektlett införandet av ett nytt ekonomisystem på myndigheten. Det har varit en lång process, och inte helt problemfritt, men nu är systemet infört och allt verkar fungera som det ska.

Under införandet har Ellen arbetat tillsammans med flera konsulter och speciellt mycket har Ellen arbetat med Jan. Jan är väldigt trevlig och Ellen och Jan har kommit riktigt bra överens. Tillsammans har de slitit sitt hår åt oväntade problem, testat funktioner, svurit åt integrationer som inte har fungerat och successivt bockat av den ena punkten efter den andra på den långa projektlistan.

Ganska ofta äter Ellen och Jan lunch tillsammans. En dag, efter ett riktigt intensivt arbetsmöte där de har hunnit långt, äter Ellen och Jan lunch på en krog i närheten av jobbet. När Ellen har ätit passar hon på att gå på toaletten. Väl tillbaka ute i restaurangen har Jan redan betalat lunchen med sitt kreditkort.


Diskutera

  • Hur skulle du reagera? Motivera.
  • Kan relationen förstöras av att man tackar nej? Motivera ditt svar.
  • Hur säger man ifrån på bästa sätt?

Del 2

Som alltid när man arbetar mycket tillsammans med varandra har Ellen och Jan hunnit prata om en del annat än jobb också. Därför vet Ellen att Jans stora intresse utanför jobbet är musik, att han spelar i ett eget rockband och har känningar lite varstans i branschen.

Jan å sin sida vet att Ellens stora idol är Bruce Springsteen och att hon alltid försöker gå på hans konserter i Sverige. Den här gången har Ellen däremot inte lyckats få tag på biljetter till Springsteens kommande konsert på Ullevi i sommar.

I dag är det projektets sista möte och Jan och hans kollegor har tagit med sig en tårta som de bjuder på. I slutet av mötet skrattar och skojar alla projektdeltagarna tillsammans om de olika problemen som de har stött på under arbetet samtidigt som de fikar och äter tårta.

Även om ekonomisystemet nu är infört vet Ellen att det inte är sista gången de träffar leverantören – nya integrationer, anpassningar och små förändringar kommer att kräva konsultinsatser. Det är ändå på något sätt lite trist att skiljas från de som man arbetat med under lång tid och det kanske blir andra konsulter som leverantören skickar i framtiden. Särskilt kommer Ellen att sakna Jan.

Till sist är det dags för konsulterna att gå och det blir ett spontant kramkalas. Allra sist säger Jan tack och hej då till Ellen och samtidigt ger han henne ett kuvert. ”För att jag vet hur mycket du tycker om the Boss” säger Jan innan han försvinner.


Diskutera

  • Vad ser du som problematiskt med den här situationen?
  • Var går gränsen för en relation mellan en konsult och en statsanställd? Vad är ok att ta emot?
  • Om detta skulle hända en kollega, vilka råd skulle du ge till kollegan om hur hon bör hantera situationen, både internt på myndigheten och gentemot konsulten?