Myndighetskritiken

Myndighetskritiken

”Rasism och särbehandling”. Alexander framför allvarliga anklagelser mot myndigheten och dess ledning i ett tv-reportage.

Reaktionerna på myndigheten blir starka. Personalchefen kallar till ett möte.

”Varför tar du inte problemen internt i stället för att gå ut i media?” undrar Lisa, en av Alexanders kollegor.

”Får jag inte prata med media som alla andra?” kontrar Alexander.

Avdelningschefen Mohamed försöker lugna ner situationen. Han föreslår att de två tillsammans ska kartlägga vad som har hänt för att hitta eventuella åtgärder. I hemlighet spelar Alexander in hela mötet på band.

Lite senare är Alexander med i ett tv-program igen. Cheferna och kollegorna försöker hindra honom från att berätta om problemen på myndigheten, menar han. Ljudbandet från mötet spelas upp.

Det blir uppenbart att flera av deltagarna på mötet är arga eller ledsna, och att majoriteten anser att problemen borde ha uppmärksammats internt först, men ingen förbjuder Alexander att uttala sig.

”Det kändes som en rättegång. Alla gaddade ihop sig mot mig. Jag fick inte ens ta med mig någon som stöd”, säger Alexander i programmet.

Mohamed beslutar att låta en utomstående konsult undersöka om det finns fog för kritiken. Alexander upplever att det blir allt svårare att samarbeta med kollegorna och accepterar senare ett erbjudande om nya arbetsuppgifter i organisationen.


Diskutera

  • Vad tycker du är problematiskt i den här situationen? Varför?
  • Hur skulle du agera i denna situation? Varför?