Den (o)politiskt intresserade

Den (o)politiskt intresserade

Lars jobbar som opolitisk tjänsteman på Finansdepartementet, men det innebar inte att han inte visste var han själv stod politiskt. Tvärtom. Det var ju just intresset för politik och samhällsfrågor som hade gjort att han sökt sig hit.

I jobbet tyckte han inte att det var något problem att utföra beställningar oavsett om han höll med den politiska ledningen i sakfrågan eller ej. Ibland kunde det vara intressant att utsättas för ett annat synsätt och ibland hade han faktiskt ändrat ståndpunkt själv.

Men på sociala medier var det mer komplicerat. Lars hade lagt till många vänner från tiden i ungdomsförbundet på Facebook och en av dem drev nu en framgångsrik personvalskampanj.

Lars hade lagt märke till hur missuppfattningar och felaktigheter succesivt smugit sig in i vännens statusar och nu hade det gått så långt att han kände sig tvungen att gå in och säga något. Men vågade han verkligen göra det utan att bli stämplad som medlöpare till den politiska ledningen av sina vänner?

Samtidigt kändes det som tjänsteman inte bra att hans vän fick sprida felaktigheter oemotsagt. Han hade ju tusentals följare.


Diskutera

  • Ser du något problematiskt i den här situationen?
  • Vad skulle du göra om du vore Lars?
  • Vad skulle det kunna leda till?
  • Vad drar du för paralleller till denna situation?