Utbildningar

Utbildningar

Att arbeta statligt är inte som vilket jobb som helst. Alla anställda behöver kunskap om vad det innebär att arbeta i staten. Det ger medarbetarna trygghet i hur de ska agera för att lösa sina arbetsuppgifter.

Nyanställda behöver en introduktionsutbildning, men man behöver också påminnas, uppdatera och komplettera sin kunskap så länge man arbetar i staten.

Som stöd i det arbetet erbjuder Statskontoret webbutbildningar för anställda och chefer i staten. Andra myndigheter har också tagit fram utbildningar som bland annat handlar om diskriminering, bemötande och statlig styrning.

Din roll i staten – gemensamma spelregler

En introduktionsutbildning som ska stärka statsanställdas förmåga att hantera den särskilda roll som det innebär att vara statsanställd. Den ger grundläggande kunskaper om det som är gemensamt för alla som arbetar statligt, oavsett verksamhet och roll.

Utbildningen finns även på engelska

Våga viktiga samtal

En utbildning i att leda dilemmasamtal om god förvaltningskultur. Utbildningen riktar sig till chefer i statlig sektor.

Utbildningar från andra myndigheter

Flera myndigheter har tagit fram utbildningar som handlar om den statliga värdegrunden och som även du har möjlighet att ta del av.