Avvägningar mellan olika värden – hur gör man?

Avvägningar mellan olika värden – hur gör man?

Fatima ringer dig och ber om råd. Hon arbetar på en myndighet som på kort tid har fått massa nya ärenden där det är centralt för medborgarna att handläggningen går snabbt.

Fatima tycker inte det är möjligt för myndigheten att följa interna arbetsprocesser och kvalitetskrav och samtidigt hålla handläggningstiderna korta. Konfliktnivån stiger i myndigheten.

Högsta ledningen betonar att handläggningstiderna måste kortas. Facket och handläggarna tycker att kvaliteten och rättssäkerheten blir lidande.


 

  • Vilka råd ger du till Fatima? Hur kan man tänka i en sådan situation?
  • Skulle något liknande kunna inträffa på din myndighet?