Diskussionsfrågor med läsanvisning

Diskussionsfrågor med läsanvisning

Läs sidorna 22–24 i Den statliga värdegrunden. I exemplet från Arbetsdomstolen nämns att det kan finns situationer där arbetsgivaren får vidta åtgärder mot en arbetstagare då denne utnyttjat sina fri- och rättigheter.

  • Vilka situationer skulle det kunna vara som Arbetsdomstolen talar om?
  • Var tycker du gränsen går för statsanställdas yttrandefrihet innan det blir förtroendeskadligt?
  • Ska en arbetsgivare någonsin kunna vidta åtgärder mot dig när du som arbetstagare utnyttjat din grundlagsskyddade yttrandefrihet?
  • Vad får olika synsätt på den här frågan för konsekvenser?
  • Hur ser det ut i myndigheten där du jobbar? Finns det något liknande exempel?
  • Vilka beteenden eller handlingar som du utför på din fritid skulle kunna skada förtroendet för dig och din myndighet? Försök komma på exempel!